> Start
 
Northstar NS 100 Funk Datensätze
Northstar NS 100

Das Northstar NS 100 DSC Funkgerät akzeptiert Standard NMEA Daten.

NMEA 0183 Eingang :
NMEA Standard Datensätze: GGA, GLL, RMC
 
 
Northstar NS 100 Funk Datensätze

letzte Änderung 4.2008