> Start
 
Navico NAIS-300 AIS Transponder

Der Navico NAIS-300 AIS Transponder sendet Standard NMEA 0183 Daten und auch NMEA2000 / Simnet Daten .

NMEA 0183 Ausgang mit 38.400 Baud :
NMEA Standard Datensätze: VDM, VDO, RMC, ALR

NMEA 0183 Eingang :
38.400 Baud nur für Konfiguration & Test 

NMEA 2000 Schnittstelle

Weitere Informationen bei Busse-Yachtshop.
 
Navico NAIS-300 AIS Transponder

letzte Änderung 9.2008