> Start
 
Cobra MRF-80B EU Funk Datensätze

Das Cobra MRF-80B EU DSC & ATIS Funkgerät akzeptiert Standard NMEA Daten.

NMEA 0183 Eingang :
NMEA Standard Datensätze: GGA, GLL, RMC
 
 
Cobra MRF-80B EU Funk Datensätze

letzte Änderung 4.2008